Home3 - Aktivní dům a zdravé bydlení

Zdravotní aspekty kyslíkových iontů

xxx

1

Léčení dětského astma kyslíkovými ionty v Císařské jeskyni v Moravském krasu

Sestřih rozhovoru s primářem dětské léčebny speleoterapií Jihomoravského dětského centra MUDr. Pavlem Slavíkem o léčení dětského astma v Císařské jeskyni v Moravském krasu. Proč se zde děti léčí, jaké jsou výsledky a jaký je počet negativních iontů v Císařské jeskyni?

2

Kyslíkové ionty - základní principy a vliv na lidské zdraví

Vědec a kapacita na problematiku negativních iontů Ing. Zdeňek Buřival, CSc, který tuto pro veřejnost neznámou oblast intenzivně zkoumá podstatnou část svého života, diskutuje s kolegou a primářem dětské léčebny speleoterapií Jihomoravského dětského centra MUDr. Pavlem Slavíkem o základních charakteristikách negativních iontů. Kde je nejvyšší výskyt negativních iontů, jaké jsou jejich hodnoty a jaký je jejich vliv na lidské zdraví?

3

Bosenské pyramidy - "iontové kliniky"

Bosenská pyramida Slunce je v současné době největší známou pyramidou na Zemi. Podle radiokarbonové datace je stáří stavby více jak 29000 let. Vědci zde našli "iontové kliniky" s hodnotami 43 tisíc negativních iontů na cm3. Pasáž o iontech od 23. minuty.

4

Sledování koncentrace vzdušných iontů

Bakalářská práce studenta Vysokého Učení Technického v Brně, která komplexně analyzuje problematiku negativních iontů v našem prostředí:
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=18727

5

Náš kolega Ing. arch. Jan Rampich v Receptáři prima nápadů na TV Prima

Rozhovor s Honzou o negativních kyslíkových iontech začíná od 26,20 minuty.
http://play.iprima.cz/receptar-prima-napadu/receptar-prima-napadu-2014-42

7

Vzdušné ionty a naše zdraví

Zajímavý článek o zdravotních aspektech negativních kyslíkových iontů – endokrinologická ordinace Polikliniky v Kuřimi.
http://www.cbks.cz/Upice2006/170.pdf

8

Zdravotní přínos negativních kyslíkových iontů

Co jsou ionty? Jaké jsou léčivé vlastnosti záporných iontů? Jak pozitivní a negativní ionty ovlivňují naše tělo? Jaké jsou studie prováděné v USA a jiných zemích?
http://www.cez-okno.net/clanok/zdravotni-prinos-negativnich-iontu

9

75 % školských zařízení má nezdravé vnitřní klima. Syndrom nezdravých budov

Děti, senioři a pacienti se mohou potýkat s únavou, bolestmi hlavy a nevolností. Důvodem je nezdravé mikroklima, které v budovách často panuje. V létě se budovy přehřívají a v zimě se zase kvůli tepelným úsporám nevětrá.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/75-skolskych-zarizeni-ma-nezdrave-vnitrni-klima

10

Nobelova cena za fyziologii a medicínu

Nobelova cena za fyziologii a medicínu pro rok 1991 byla udělena Erwinu Neherovi a Bertu Sakmannovi za jejich objevy v oblasti „funkce iontových kanálů v buňkách":
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1991/

11

Náš kolega Libor Hrouda exkluzivně pro portál www.estav.cz o tom jak má vypadat zdravé bydlení!

"V budově bychom měli relaxovat, získávat energii a vnitřní pohodu, nepociťovat únavu a především dýchat zdravý vzduch,“ vysvětluje Libor Hrouda a bere si na pomoc speciální přistroj k měření negativních iontů v místnosti. „Základem je samozřejmě dobře navržená budova, výběr kvalitních materiálů a vhodného zařízení bez formaldehydu a dalších škodlivin tak, abychom měli v místnosti co nejvíce negativních kyslíkových iontů."
http://www.estav.cz/cz/2574.aktivni-domy-zdrave-bydleni-a-iontove-mikroklima/